Condohotel – nowy rodzaj inwestycji

Condohotel (z ang. condo hotel lub condo-hotel) to coraz bardziej powszechna forma inwestowania w nieruchomości. Cieszy się dużą popularnością między innymi dlatego, że w swoim modelu inwestycyjnym jest otwarta w zasadzie dla każdego, kto dysponuje kapitałem rzędu przynajmniej ok. dwustu tysięcy złotych. Pierwsze condohotele powstały w Stanach Zjednoczonych – już w latach pięćdziesiątych XX wieku. Do Polski przybyły z pewnym opóźnieniem.

Za prawdopodobnie pierwszą nieruchomość typu condohotel uznaje się Dom Zdrojowy w Jastarni lub Marine Hotel w Kołobrzegu. Skoro condohotele na polskim rynku hotelarskim i nieruchomości komercyjnych, to warto poznać, jakie są ich cechy, odróżniające je od klasycznych hoteli. Na pierwszy rzut oka różnice dostrzegalne są na poziomie finansowania inwestycji w condohotel. W tym względzie wygląda to wielopłaszczyznowo.

Po pierwsze, deweloper realizujący budowę condohotelu, oddaje go w ręce podmiotu zarządzającego (osoby prywatnej, inwestora, albo – najczęściej – specjalizującej się w rynku hotelarskim). Ten zaś proponuje inwestorom indywidualnym partycypację przy projekcie poprzez możliwość kupna konkretnych pokojów w zamian za zysk dla inwestora w ramach przewidzianej umową najmu rocznej stopie zwrotu.

Condohotel sprzedaż – jak zrealizować zyski?

Prężnie rozwijający się rynek hotelarski w Polsce zagospodarowywany jest coraz częściej inwestycjami condohotelarskimi. Są one o tyle atrakcyjne, że po kilkunastoletniej inwestycji, w trakcie której inwestor na bieżąco pobiera kapitał z tytułu wynajmu nieruchomości, istnieje możliwość części takiego condohotelu sprzedaży. Co więcej, z perspektywy dewelopera bardzo intratna może być budowa condohotelu i sprzedaż go inwestorom. Rozwiązanie to drastycznie zmniejsza potrzebny do realizacji inwestycji kapitał początkowy. Co więcej, po latach prężnie działający condohotel sprzedany może zostać nawet z kilkudziesięcioprocentowym zyskiem w porównaniu do początkowej jego wyceny. Więcej o condohotelach znajduje się w artykule: – https://social.estate/condohotele-i-aparthotele-czy-koronawirus-zahamuje-rozwoj-branzy/

Condohotel inwestycje w pokoje hotelowe

Condohotele inwestycje realizują na płaszczyźnie wspólnego interesu i strategii win-win. Z tego też powodu condohotelowa inwestycja charakteryzuje się polubownością zawieranych układów, w której każdej ze stron zależy na wspólnym interesie: dotyczy to zarówno strony deweloperskiej, zarządczej, jak i prywatnym inwestorom partycypujących w contohotelarskiej inwestycji. Co więcej, interesująco wygląda rentowności inwestycji condohotelowej. Szacuje się, że wynosi ona średnio 5% – 8%. Oczywiście najwięcej zależy od dobrego pomysłu na hotel, lokalizacji i targetyzacji, czyli wyborze, na której grupie docelowej condohotelu inwestycja jest skupiona (turyści, zamożni, rodziny z dziećmi itd.). Trzeba też pamiętać, że od sumy gwarantowanej stopy zwrotu, jaką z reguły corocznie uzyskuje z tytułu wynajmu powierzchni inwestor partycypujący w condohotelowej inwestycji, należy dodatkowo odprowadzić dwa podatki w Polsce. Są to podatek od nieruchomości oraz obowiązkowe ubezpieczenie hotelu.

Condohotelu management w pigułce

Inwestycja w condohotel managementem charakteryzuje się stosunkowo nisko skomplikowanym. Inwestor otrzymuje prawo własności do wykupionej przez siebie części hotelu, z reguły pokoju. Jako właściciel jednostki condohotelu management sprawuje w zakresie dbania o utrzymanie czystości swojej części hotelu. Odbywa się to jednak na odległość, ponieważ zdecydowana część inwestorów posiada inne inwestycje i brak czasu. Wiele ofert condohoteli management przewiduje już w ofercie, bez dodatkowych opłat.

Chcesz zainwestować w Condohotel? Skontaktuj się z nami!

Imię *
Twój e-mail *
Wiadomość *