Fundusze inwestycyjne w Polsce – Jak inwestować?

Fundusze inwestycyjne – na czym polegają?

Pragnąc pomnożyć swoje oszczędności lub zarobić na inwestowaniu warto poznać, czym są fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne określane są często przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania. Wynika to z faktu, że struktura funduszu bazuje właśnie na wspomnianej zbiorowości. Jest to podmiot, który „zbiera” pieniądze od podmiotów indywidualnych, np. drobnych inwestorów, celem inwestowania ich w wybrane przez siebie instrumenty finansowe. To, gdzie dany fundusz lokuje kapitał, dowiedzieć się możemy bezpośrednio z informacji o nim. W Polsce większość transparentności tego procesu reguluje bowiem ustawa o funduszach inwestycyjnych z 2004 roku. Decydując się na przeznaczenie kapitału na fundusze inwestycyjne, w pewnym sensie dokonujemy inwestycji pośredniej: zgadzamy się, aby nasz kapitał został przeznaczony na dalsze inwestycji. O sukcesie naszej, pojedynczej inwestycji decyduje to, czy zbiorowe inwestowanie w wybrane przez siebie instrumenty finansowe funduszu przyniosło zyski. Podkreśla się, że zaletą funduszy inwestycyjnych jest również bardzo niska kwota wejścia w inwestycję (często zaczynająca się już od 50zł).

Fundusze inwestycyjne rodzaje

Rodzajów funduszy inwestycyjnych jest bardzo wiele – im bardziej rynkowa i zaawansowana gospodarka państwa, a także rozwinięty sektor bankowy, tym z reguły oferta w danym państwie jest większa. Fundusze inwestycyjne rodzajów mają kilka; przyjmuje się w klasycznej definicji podział na cztery rodzaje funduszy inwestycyjnych: akcyjne, dłużne, pieniężne i mieszane. Wskazane powyżej rodzaje funduszy inwestycyjnych wynikają z kryterium charakteru portfela inwestycyjnego funduszy, czyli mówiąc najprościej: tego, w jaki rodzaj instrumentów finansowych dany fundusz inwestuje. Fundusze akcyjne to takie, które przeznaczają kapitał na inwestycje w akcje na giełdzie (przy czym niekoniecznie w polską Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a możliwe, że w rynki zagraniczne; informację o tym posiada statut każdego rodzaju funduszu inwestycyjnego). Fundusze dłużne koncentrują się na lokowaniu kapitału w obligacje – zarówno korporacyjne, jak i te Skarbu Państwa. Fundusze inwestycyjne rodzaju „pieniężnych” inwestują głównie w papiery rynku pieniężnego. Powszechnie uznaje się je za najbezpieczniejsze pod względem inwestycyjnym, lecz jednocześnie przynoszące najmniejsze zyski.

Fundusze inwestycyjne w Polsce

Rodzimy inwestor ma dostęp do szeregu funduszy inwestycyjnych w Polsce. Do największych funduszy inwestycyjnych w Polsce (dane na 2017 rok) zaliczyć można: PKO Skarbowy (Parasolowy, FIO – fundusz inwestycyjny otwarty), UniKorona Pieniężny (UniFundusze, FIO), Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż, SFIO – specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte), PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy, FIO), PZU Stabilnego Wzrostu „Mazurek” (PZU, FIO parasolowy), a także Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych, SFIO). Do najbardziej popularnych funduszy inwestycyjnych w Polsce należą w zdecydowanej większości fundusze inwestycyjne otwarte o charakterze pieniężnym. Nie brakuje jednak również w ofercie funduszy inwestycyjnych w Polsce funduszy dłużnych, korporacyjnych.

Jak inwestować w fundusze?

Jak inwestować w fundusze – to pytanie każdego początkującego inwestora. To, jak inwestować w fundusze, wygląda de facto tak samo, jak inwestowanie w akcje na giełdzie. Aby w praktyce wiedzieć, jak inwestować w fundusze, powinniśmy zatem oprócz zdobycia informacji z książek, których oferta jest bardzo bogata, założyć darmowe konto maklerskie, dzięki któremu będziemy mogli obserwować spadki i wzrosty cen funduszy.  Ostatecznie to, jak inwestować w fundusze, zależeć będzie już tylko od nas samych.

Chcesz zainwestować w Fundusze inwestycyjne? Skontaktuj się z nami!

Imię *
Twój e-mail *
Wiadomość *