Fundusze nieruchomości – Co to jest?

Pierwsze fundusze nieruchomości pojawiły się w Polsce w 2004 roku. Jest to specyficzny instrument finansowy, który polega na inwestycji w fundusz poruszający się inwestycyjnie po realizowanych w państwie i poza nim nieruchomościach. Uczestniczy więc w zakupie nowych projektów deweloperskich poprzez inwestowanie w nie zebranego kapitału. Inwestowanie w nieruchomości należy do najbardziej zaufanych przez Polaków inwestycji i metod pomnażania kapitału. Na pierwszym miejscu właśnie tę metodę stawia aż pięćdziesiąt jeden procent respondentów (2016). Nie każdego jednak stać na to, aby w bezpośredni sposób inwestować na tym rynku. W takiej sytuacji fundusze nieruchomości okazują się być naprawdę korzystnym rozwiązaniem. Nie uczestniczymy bowiem wówczas bezpośrednio w inwestycjach, ale korzystamy z dobrej passy na rynku nieruchomości i odnosimy przychody z tym związane. Fundusze nieruchomości nie tylko pozwalają na partycypację przy inwestycjach nieruchomościowych, co również na uniknięcie wielu ryzyk związanych z indywidualnym inwestowaniem w nieruchomości (np. problemy z deweloperem, samorządem, finansowaniem inwestycji itp.).

Fundusze nieruchomości w Polsce

O ile sama inwestycja w fundusze nieruchomości z perspektywy podmiotu przeznaczającego na fundusz określony kapitał należy do grupy inwestycji pośrednich, o tyle sam fundusz nieruchomości również inwestuje zebrany kapitał w sposób dwojaki. Fundusze nieruchomości w Polsce inwestują najczęściej w sposób pośredni – czyli w np. akcje firm deweloperskich i/lub budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, lub akcje firm nienotowanych na giełdzie (wówczas sukces finansowy jest mniej uzależniony od ogólnie i odgórnie panującej koniunktury na rynku oraz indeksu WIG20). Dodajemy, że fundusze nieruchomości w Polsce pod względem statusu i charakteru prawnego występują w dwóch formach: funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) albo funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ). Coraz większa popularność funduszy inwestycyjnych w Polsce może wynikać ze stałego zapotrzebowania na rozwój sektora mieszkaniowego. Chociaż perspektywy demograficzno-społeczne nie są zbyt optymistyczne, to poziom życia Polaków aktywnie się zwiększa, dlatego coraz częściej przeprowadzają się oni do większych mieszkań bądź pragną posiadać mieszkanie dodatkowe – np. na wynajem, by osiągnąć dochód pasywny. 

Fundusze nieruchomości komercyjnych

Na polskim rynku działają tez fundusze nieruchomości komercyjnych. Jest to podgatunek funduszy nieruchomości, które inwestycje mają skupione na konkretnie nieruchomościach komercyjnych, czyli np. halach, magazynach, powierzchniach handlowych na wynajem, lokalach, biurach itd. Jednak fundusze nieruchomości komercyjnych poniosły na polskim rynku fiasko. Są one w bardzo słabej kondycji, a o tym, że dekada (rozpoczęta od 2005 roku) funduszy nieruchomości komercyjnych w Polsce zmierza zenitu świadczy upadek jednego z największych funduszy nieruchomości komercyjnych w Polsce – Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości (FIZ). Zobacz jak można bezpiecznie inwestować w nieruchomości.

Chcesz zainwestować w Fundusze nieruchomości? Skontaktuj się z nami!

Imię *
Twój e-mail *
Wiadomość *