Obligacje – na czym polegają?

Obligacje są instrumentem finansowym, rodzajem papierów wartościowych. W wielu nowszych definicjach podaje się, że obligacja znaczy nie mniej, nie więcej, niż dany dług. Podmiot sprzedający ten papier wartościowy udziela sprzedającemu zapewnienia, że nie tylko z czasem można będzie sprzedać komuś innemu obligację, lecz również że posiadający obligacje będzie otrzymywać ustalone ramowo odsetki. Obligacje dzielimy na dwie podstawowe kategorie pod względem kryterium, jakim jest charakter podmiotu udzielającego obligacji – są to więc obligacje skarbowe (obligacje skarbu państwa) oraz obligacje korporacyjne. Podmiotem udzielającym obligacji skarbowym jest Skarb Państwa, a konkretnie reprezentujący go Minister Rozwoju. Podmiotem „wypuszczającym” w rynek obligacje korporacyjne są prywatne spółki. Obydwa rodzaje obligacji co do istoty nie różnią się zbyt wiele. Są to dość opłacalne instrumenty finansowe, zdecydowanie bardziej atrakcyjne od lokat, przeznaczone głównie dla osób, które chcą odłożyć swoje oszczędności lub nadwyżkę finansową i dodatkowo przy tym zarobić (lub przynajmniej uchronić kapitał od wpływu panującej inflacji, która zmniejszyłaby jego realną siłę nabywczą). Również powody, dla których obydwa powyższe podmioty emitują obligacje są podobne – chodzi o pozyskanie kapitału. Sprzedane obligacje, podobnie w tym przypadku jak akcje giełdowe, pozwalają firmie na posiadanie dodatkowych funduszach, które przeznaczane są na dalszy rozwój firmy celem zwiększenia jej kapitalizacji i uzyskiwanych dochodów. Skarb Państwa z kolei sprzedaje obligacje również w celu nabycia pieniądza – może to służyć jako jeden ze środków realizowania celów inflacyjnych w zakresie polityki monetarnej prowadzonej przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) przy Narodowym Banku Polskim (NBP), a może celem docelowej redukcji odsetek prowadzonych od długu zagranicznego. Jak kupić obligacje skarbowe – https://social.estate/jak-kupic-obligacje-skarbowe/

Inwestowanie w obligacje

Przy inwestowaniu w obligacje należy być ostrożnym. Pamiętajmy, że jest to instrument finansowy, a nie stała oferta banku, jak np. lokata. Inwestowanie w obligacje musi być zatem popartem odpowiednim przygotowaniem. W przypadku naszego zainteresowania spółkami z giełdy Catalyst, na której wystawiane są m. in. oferty obligacji korporacyjnych, inwestowanie w obligacje tego rodzaju musi być poparte jak najbardziej rzetelną analizą fundamentalną, czyli zbadaniem sytuacji finansowej i kontekstowej danej firmy. Jak wspomnieliśmy, obligacje to forma długu sprzedawana z zapewnieniem jego spłaty wraz z bieżącą realizacją odsetek. W przypadku jednak bankructwa danej firmy, w większości wypadków pozostaniemy na straconej pozycji. Inwestowanie w obligacje korporacyjne może przypominać zatem grę na giełdzie, czyli instrument nie do końca stabilny, płynny i bezpieczny. Chociaż wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, to inwestowanie w obligacje skarbu państwa nacechowane może być mniejszym, lecz podobnym zagrożeniem.

Obligacje oprocentowanie – na co należy patrzeć?

Inwestowanie w obligacje wymaga pewnej wiedzy. W tym przypadku obligacje oprocentowanie mają różne i wyższe nie znaczy zawsze lepsze. Często bywa bowiem tak (zwłaszcza, gdy dana spółka, której sytuacja finansowa jest bardzo niekorzystna, potrzebuje bardzo szybko pieniędzy na dalszą działalność) obligacje oprocentowanie mają bardzo wysokie. To może być pierwszy sygnał ostrzegawczy dla inwestora. W inwestowaniu w obligacje korporacyjne powinniśmy zatem kierować się zasadą „lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu”.

Obligacje – gdzie kupić?

Popularne pytanie „obligacje – gdzie kupić” jest bardzo proste do wyjaśnienia. Oficjalnie obligacje skarbowe sprzedaje właściwy ds. rozwoju Minister. W praktyce w obecnych czasach obligacje jesteśmy w stanie kupić kilkoma kliknięciami poprzez internet, a mimo to pytanie „obligacje gdzie kupić?” jest cały czas zadawane. Trochę inaczej wygląda sytuacja z obligacjami korporacyjnymi. Do zakupu tych papierów wartościowych potrzebne nam będzie konto maklerskie, które utworzymy u dowolnego brokera lub w banku (w przypadku wielu banków nie potrzeba nawet zakładania nowego, innego konta i procedurę tę możemy zrealizować również całkowicie przez online).

Chcesz zainwestować w Obligacje? Skontaktuj się z nami!

Imię *
Twój e-mail *
Wiadomość *