Inwestycje mieszkaniowe Bydgoszcz

Bydgoszcz, jako jedna ze stolic województwa kujawsko-pomorskiego (wraz z Toruniem), jest największym wojewódzkim miastem i jednocześnie jego centrum – zarówno geograficznym, jak i biznesowym. Nic więc dziwnego, że inwestycje mieszkaniowe Bydgoszczy nadają dodatkowe pędu i charakteru inwestycyjnego. Świadczą o tym decyzje inwestycyjny wielu firm, między innymi międzynarodowej korporacji „SKANSKA”, która zdecydowała się w 2014 roku na rozbudowę swoich inwestycji. Inwestycje mieszkaniowe Bydgoszcz realizuje zresztą równie prężnie. Po pierwsze, cały czas powstają nowe osiedla, często są to apartamenty przeznaczone dla bardziej zamożnej części społeczeństwa. Wskazuje się, że na tego rodzaju inwestycje mieszkaniowe Bydgoszcz mogła pozwolić sobie nie tylko ze względu na lepszą koniunkturę, malejące bezrobocie (którego wskaźnik w kujawsko-pomorskim w stosunku do innych regionów Polski jest stosunkowo wysoki), ale również odpowiedzialną politykę finansową samorządu, starającego się nie zadłużać dodatkowo miasta. Ostatecznie do pozostałych czynników wpływających na względnie atrakcyjną sytuację pod względem inwestycji mieszkaniowych Bydgoszczy zaliczyć można dalszy rozwój Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, jak również toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który właśnie w Bydgoszczy posiada wydział medyczny.

Nowe inwestycje mieszkaniowe Bydgoszcz

O tym, jak szybko miasto się rozwija i jak bardzo może być atrakcyjne względem potencjalnych inwestorów, doskonale obrazują statystyki. Nowe inwestycje mieszkaniowe Bydgoszczy w 2016 roku wzrosły prawie o dwadzieścia pięć procent względem wartości z roku poprzedniego. Największą grupą wchodzących w skład tego sukcesu inwestycji stanowią nowe inwestycje mieszkaniowe Bydgoszczy, a także inwestycje komercyjne. Bardzo szybko zwiększa się również liczba lokali użytkowych, głównie z przeznaczeniem na biura firmowe. Ale nowe inwestycje mieszkaniowe Bydgoszczy to nie tylko rezultat naturalnych dla rynku wskaźników popytu i podaży. Miasto od lat wyszło ze strategią zachęcającą inwestorów. Jedna z jej części nosi chwytliwy marketingowo tytuł „Bydgoszcz otwarta na outsourcing”. W ramach kampanii zdecydowana się na udostępnienie lepszych warunków do inwestycji, między innymi negocjując podatek od nieruchomości, który zgodnie z polskim ustawodawstwem determinowany jest przez jednostki samorządu terytorialnego. W rezultacie poziom nowych inwestycji mieszkaniowych Bydgoszczy, jak dobitnie obrazują wszelkie dane i statystyki, jeszcze nigdy nie był w tym mieście na tak wysokim poziomie. Pamiętajmy, że Bydgoszcz to przecież dopiero ósme miasto pod względem wielkości w Polsce. Jeżeli przedstawiona tendencja będzie utrzymywała się dłużej, to możliwy jest scenariusz, w którym położona prawie że centralnie Bydgoszcz będzie odgrywała lidera w swoim rejonie. Współpracę w tym zakresie deklaruje również Toruń, dla którego m. in. nowe inwestycje mieszkaniowe Bydgoszczy są kolejnym etapem w rozmowach na temat długoplanowego utworzenia w przyszłości połączonej metropolii obydwu tych miast wojewódzkich.

Chcesz zainwestować mieszkania? Skontaktuj się z nami!

Imię *
Twój e-mail *
Wiadomość *