Lokaty – na czym polegają, jak oszczędzać?

Opinii na temat lokat, zwłaszcza w Polsce, ich opłacalności i sensowności wykorzystywania, krąży bardzo wiele. Przypomnijmy na wstępie, że za lokatę uznamy pieniężny depozyt bankowy, który zostaje powierzony instytucji bankowej z reguły na określony z góry okres. W zamian za w pewnym sensie „pożyczkę”, którą dajemy bankowi, bank odwzajemnia się odsetkami. Wysokość odsetek uzależniona jest oczywiście od wielu czynników, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kredytów; liczy się więc zarówno rodzaj oprocentowania (stałe, ruchome, inne), skala miary oprocentowania (np. w skali roku, w skali kwartalnej) i ostatecznie – jego nominalna wysokość. W chwili obecnej, w 2018 roku, sektor bankowy w Polsce dopiero podnosi się z małego kryzysu, „zadyszki”, jaka powstała między innymi na skutek wprowadzenia podatku bankowego – dostępny w tym momencie rynek lokat nie jest równocześnie najatrakcyjniejszym, lecz powoli wraca do konkurencyjnego, wcześniejszego poziomu (chociaż daleko jeszcze do kilkumiesięcznych lokat sześciu i siedmioprocentowych, to jednak odzwierciedlone to jest powrotem lokat oprocentowanych w skali roku nawet na 4%). 

Słowo należy również powiedzieć i o tym, dlaczego bankowi tak bardzo zależy na pieniądzach klientów (i to przecież nie tylko klientów korporacyjnych czy bardziej zamożnych, lecz również indywidualnych)? Pieniądze z lokat nie zostają przez bank przeznaczone na udzielanie kredytów, bank wszak nie jest instytucją para bankową ani finansową piramidą, jednakże przeznaczone są na inwestycje, z których dany bank czerpie zdecydowanie większe zyski procentowe niż udziela ich w poprzez lokatę. Inwestycje bankowe dotyczą zarówno funduszy inwestujących w różne rynki akcyjne, ale też międzynarodowego rynku handlu walutowego.

Lokaty długoterminowe

Jednym z rodzajów lokat są tzw. lokaty długoterminowe. Są one z kolei rodzajem depozytów terminowych, co natomiast oznacza, że wypłata depozytu może nastąpić dopiero po upływie wyznaczonego terminu. W znakomitej większości polskich banków, które udzielają lokat długoterminowych, z reguły jednak doświadczymy możliwości wypłacenia kapitału, lecz bez odsetek i z możliwymi obostrzeniami w zależności od oferty. Lokaty długoterminowe stanowią najbardziej atrakcyjny rodzaj lokat. Istnieje bowiem nieoficjalna zasada banków, mówiąca o tym, że na im dłużej oddamy pieniądze, tym więcej otrzymamy. Lokaty długoterminowe najlepiej działać będą również z większym kapitałem.

Lokaty oszczędnościowe

Przez wielu lokaty oszczędnościowe traktowane są przede wszystkim jako bezpieczna metoda inwestycyjna. Trudno się temu dziwić – w przeciwieństwie do i tak bezpiecznych obligacji, czy też niepewnego rynku akcyjnego, lokaty oszczędnościowe wraz z kontami oszczędnościowymi stanowią najbardziej bezpieczną alternatywę. Lokaty oszczędnościowe, nawet przy relatywnie niskim oprocentowaniu, kiedy zyski są znacznie mniejsze, wciąż będą spełniać ważną rolę – uchronią nasze oszczędności od inflacji. Warto również wiedzieć, że depozyty bankowe, w tym lokaty oszczędnościowe, zgodnie z polskim prawodawstwem objęte są ochroną BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Kapitał mniejszy bądź równy aktualnej w danym dniu równowartości 100 000 Euro jest gwarantowany w 100%.  Oznacza to, że jeżeli dany bank na skutek mniej lub bardziej znanego kryzysu poniósłby bankructwo, nasze środki – do wyznaczonej powyżej granicy – zostałyby w pełni zwrócone.

Lokaty dla bogatych

Jeśli zdążyliśmy już w życiu wypracować większy kapitał i chcemy go bezpiecznie przechować z zyskiem i ochroną przed inflacją, to najlepszym rozwiązaniem jawią się lokaty dla bogatych, synonimicznie zwane również lokatami premium, lokatami dla zamożnych, czy dla VIPów. Lokaty dla bogatych nie funkcjonują we wszystkich bankach i nie są tak powszechne, jak inne. Opierają się na wspomnianej już zasadzie: im więcej zdecydujemy się „pożyczyć” bankowi, tym więcej bank nam „odda”, przy czym w niektórych przypadkach rodzaj i wysokość procentu lokaty ustalana jest indywidualnie. Z reguły lokaty dla bogatych definiuje się jako te, które rozpoczynają się – w warunkach polskich – od wkładu stu tysięcy złotych i więcej.

Chcesz zainwestować w Lokaty? Skontaktuj się z nami!

Imię *
Twój e-mail *
Wiadomość *