Obligacje komunalne – Inwestycje

Co to są obligacje komunalne?

Obligacje komunalne (inaczej municypalne) swym charakterem nie odbiegają zbytnio od obligacji Skarbu Państwa (obligacji skarbowych). Podstawową różnicą w tym przypadku jest podmiot emitujący obligacje. W przypadku obligacji komunalnych, jak możemy domyślać się za nazwą, emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego: powiat, gmina, miasto czy miasto na prawach powiatu. Podobnie również wygląda kwestia celu emisji, czyli tego, dlaczego emitent wprowadza w rynek obligacje. Jednostki samorządu terytorialnego decydują się na to rozwiązanie przede wszystkim w sytuacji, kiedy brakuje im pieniędzy na realizację poszczególnych planów, często infrastrukturalnych. Wyróżniamy kilka rodzajów obligacji komunalnych. Ze względu na termin obowiązywania wyróżnia się obligacje komunalne krótkoterminowe, długoterminowe i – będące pomiędzy – średnioterminowe. Pod względem stopnia zabezpieczenia obligacji komunalnych rozróżnia się zabezpieczone całkowicie, niezabezpieczone lub zabezpieczone częściowo. Warto dodać, że obecnie taka forma pozyskiwania kapitału, jak przez obligacje komunalne, w Polsce przeszła raczej do lamusa i jest stosunkowo rzadko spotykana. Przyczyn upatruje się często w popularności i wciąż dużej dostępności funduszy unijnych, które nawet pod względem czasowym (nie mówiąc już o możliwej kwocie uzyskanych pieniędzy) jest dla jednostek samorządu bardziej atrakcyjna.

Obligacje komunalne oprocentowanie – na ile można liczyć?

Pod względem tego, jakie obligacje komunalne oprocentowanie mają, wyróżniamy następujące warianty: indeksowane i o kupowanie zerowym. Pamiętajmy, że o obligacji komunalnych oprocentowaniu informacja wydana przez podmiot emitujący, czyli jednostkę samorządu terytorialnego, jak powiedzieliśmy powyżej, musi zawierać kluczowe dane, które zgodnie z ustawą są obowiązkowe do podania. Należą do nich: wysokość oprocentowania obligacji komunalnych, termin wypłaty, miejsce płatności. Obligacji komunalnych oprocentowania mieszczą się na rynku polskim z reguły w widełkach 3,5 – 6,5 % zysku w skali roku. Jak więc widzimy, tego rodzaju inwestycja nie należy do najbardziej intratnych. Należy również uważać zwłaszcza na gminy, które od dziesięcioleci nie mogą wyjść z problemów finansowych. Satysfakcji z obligacji komunalnych oprocentowanie nam wówczas raczej nie zwróci, jeżeli będzie problem z jego wypłatą.

Kilka rozwiązań praktycznych – obligacje komunalne gdzie kupić?

Jak powiedzieliśmy powyżej, emitentem obligacji komunalnych jest samorząd terytorialny. Obligacje komunalne gdzie kupić? Mimo tej informacji, wiele osób zadaje sobie to pytanie. Celem zasięgnięcia obiektywnej informacji, osoba zainteresowana tym, gdzie kupić obligacje komunalne, powinna udać się do najbliższego urzędu miejskiego lub starostwa. Oczywiście, obligacje komunalne gdzie kupić najkorzystniej jest trudno powiedzieć, ponieważ nie istnieje na rynku polskim żadna strona, która zawierałaby rankingi porównujące oferty różnych jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski.

Chcesz zainwestować w Obligacje komunalne? Skontaktuj się z nami!

Imię *
Twój e-mail *
Wiadomość *