Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne – co to jest?

Obligacje korporacyjne są rodzajem papierów wartościowych emitowanych przez firmy o charakterze spółki. Zasadniczo ten typ obligacji nie różni się wiele od obligacji skarbu państwa (obligacji skarbowych), chociaż kilka odmienności z pewnością można wykazać. Po pierwsze, obligacje korporacyjne służą nie państwu, lecz konkretnemu przedsiębiorstwu w pozyskaniu kapitału. Kapitał ten przeznaczany jest najczęściej na badania i rozwój (B+R), choć w przypadku spółek o niskim credit ratingu możliwa jest emisji, mająca na celu podtrzymanie takiej spółki przy życiu. Zakupu obligacji od takich spółek należy się raczej wystrzegać, gdyż mimo atrakcyjnego oprocentowania perspektywa utraty środków na skutek ewentualnego bankructwa firmy zdaje się być najważniejsza. W ten sposób łatwo też wskazać drugą różnicę: w przeciwieństwie do obligacji skarbowych obligacje korporacyjne nie posiadają gwarancji wypłacalności. Jeżeli inwestor potrafi zrobić zaawansowaną analizę fundamentalną danej spółki, to inwestycja powinna być dla niego raczej intratna. Z kolei początkujący dopiero zainteresowani rozpoczęciem inwestowania w obligacje korporacyjne przede wszystkim powinni zapoznać się nie tylko z firmami, które aktualnie emitują obligacje korporacyjne, lecz również z charakter zmian stopy WIBOR, od której większość inwestycji w obligacje o zmiennej stopie oprocentowania jest uzależnionych.

Obligacje korporacyjne emisje

Obligacji korporacyjnych emisje prowadzone są w trybie ciągłym w zależności od zapotrzebowania firm. Na lokującej te spółki giełdzie Catalyst średnio wypada kilka emisji miesięcznie. Zgodnie z prawem obligacje korporacyjne emisje posiadają transparentne i równe do nabycia przez każdego. Osobą nabywającą emisji obligacji korporacyjnych może być osoba fizyczna jak i osoba prawna. Ostatnie obligacje korporacyjne emisje były przeprowadzone w grudniu 2017 roku, m. in. przez spółkę akcyjną PCC Rokita.

Obligacje korporacyjne ryzyko – czy warto w nie inwestować?

Jak powiedzieliśmy wcześniej, obligacje korporacyjne ryzyko pewne również wykazują. Związane to jest głównie z charakter samej spółki i tym, co jest główną przyczyną potrzeby emitowania obligacji i zebrania w ten sposób kapitału? Z reguły obligacje korporacyjne przeprowadzane przez duże spółki, o ugruntowanej pozycji na rynku, zaliczone są do najbezpieczniejszych. Pamiętajmy jednak, że to właśnie te obligacje korporacyjne ryzyko niosą ze sobą, których emitentem są spółki o krótkiej pozycji rynkowej, a ich kapitał zakładowy – stosunkowo niski. Mając obligacje korporacyjne ryzyko utraty oprocentowania lub nawet części wartości zainwestowanego kapitału niestety w takich przypadkach jest stosunkowo spore. Dla osób, które nie preferują bardziej gwałtownych emocji towarzyszących inwestowaniu, bardziej opłacalne od ryzyka obligacji korporacyjnych jest mniejsze ryzyko obligacji skarbowych lub długoterminowe lokaty. 

Obligacje korporacyjne jak kupić?

Zakupu obligacji skarbowych możemy dokonać przez internet przy pomocy dowolnego konta maklerskiego. To zaś możemy założyć u dowolnego brokera lub w banku (często nie potrzebna jest nawet wizyta fizyczna w banku, gdyż wiele banków proponuje otwarcie modułu maklerskiego przez internet, jeżeli posiadamy już w takim banku konto indywidualne). Obligacje korporacyjne jak kupić? Wchodząc do panelu maklerskiego wybieramy odpowiedni instrument finansowy (z reguły domyślnie ukazywane są akcje notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych). Wybieram wówczas obligacje korporacyjne i możemy rozpocząć inwestowanie. Pamiętajmy, że pytanie o obligacje korporacyjne jak kupić to nie wszystko – przed zakupem warto śledzić notowania i nowo pojawiające się obligacje, aby móc wyrobić sobie obiektywne porównanie cen pomiędzy nimi.

Inwestycje w Obligacje komunalne? Skontaktuj się z nami!

Imię *
Twój e-mail *
Wiadomość *