Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe – podstawowe dane

Obligacje skarbowe są sprzedawane, jak sama nazwa wskazuje, przez Skarb Państwa. Jako jedyny podmiot do tego uprawomocniony, Skarb Państwa na bieżąco emituje obligacje i zapewnia ich wykup. Bezpośrednio odpowiedzialnym ministrem za to jest Minister Finansów. Można zastanawiać się natomiast, dlaczego państwo pragnie być swego rodzaju „pożyczkobiorcą”? Obligacje skarbowe są papierem wartościowym, który można bowiem zdefiniować jako obracalną formę zadłużenia. Podmiot kupujący obligacje skarbowe otrzymuje gwarancję od państwa, że po ustalonym okresie będzie mógł je odsprzedać z zyskiem. W tym czasie z reguły wypłacane są mu odsetki. Trudno obecnie wskazać na świecie państwo (zwłaszcza w Europie), które nie stosowałoby emisji obligacji skarbowych. Służą one kilku celom. Po pierwsze, mogą być narzędziem do prowadzenia skutecznej polityki monetarnej w zakresie dbania o realizację wyznaczonych przez Narodowy Bank Polski celów inflacyjnych. Po drugie, państwo potrzebuje kapitału zarówno na rozwój, jak i realizacje poszczególnych celów (w tym politycznych). Obligacje skarbowe uchodzą za instrumenty finansowe stosunkowo bezpieczne i często porównywane są do lokat. W przeciwieństwie do nich jednak (warto pamiętać, że lokaty – do wartości odpowiadającej stu tysiącom euro – objęte są 100% gwarancją wypłacalności nawet w przypadku bankructwa banku komercyjnego) obligacje skarbowe hipotetycznie mogą być niewypłacalne – w przypadku bankructwa państwa. Chociaż trudno to sobie obecnie wyobrazić, sytuacja taka miała już miejsce, stosunkowo niedawno, w Grecji. Wówczas to część obligacji została wypłacona tylko w kilkudziesięciu procentach nominalnej wartości.

Obligacje skarbowe oprocentowanie

Polski Skarb Państwa oferuje wiele rodzajów obligacji, które charakteryzują się wieloma różnicami. Najważniejszą różnicą jest to, że obligacje skarbowe oprocentowanie mają różne. Po pierwsze obligacje skarbowe oprocentowanie mogą mieć stałe bądź zmienne. Zmienne oprocentowanie to takie, które bezpośrednio podlega wpływowi inflacji i zmiennej marży. Niektóre obligacje skarbowe oprocentowanie z kolei mają uzależnione od stopy WIBOR. Obligacje ze stałym oprocentowaniem naturalnie są bezpieczniejsze – bez względu na możliwie niekorzystne warunki gospodarcze kupiec ma pewność, że wartość jego obligacji nie spadnie, a państwo wciąż pozostaje gwarantem wykupu. Z kolei zmienne oprocentowanie, uzależnione od powyższych czynników, de facto zdeterminowane jest tym, czy gospodarka od momentu wykupu obligacji rozwinęła się bardziej, jaka panuje w danym momencie stopa inflacji (lub deflacji) itd. W zależności od oferty obligacje skarbowe oprocentowanie mają realizowane również w ramach odsetek, te natomiast wypłacane są z reguły co pół roku lub co rok (czynnikiem na to wpływającym jest długość trwania danych obligacji).

Obligacje rentowność – czy warto inwestować?

Chociaż obligacje są zdecydowanie bardziej bezpieczniejszym instrumentem finansowym w porównaniu do akcji giełdowych, to wciąż trudno przewidzieć nawet ekspertom, czy obligacje rentowność są w stanie zachować. Warto zwrócić w tym momencie uwagę na model działania obligacji z perspektywy emitenta, czyli państwa. Obligacje rentowność mają najwyższą głównie w gospodarkach gorzej się rozwijających. Wynika to z samej przyczyny emitowania obligacji: potrzeby nabycia przez emitenta (państwo) kapitału. W państwach, w których zadłużenie całkowite jest stosunkowo niskie (Niemcy, Czechy, Estonia) obligacje rentowność mają niższą (w Niemczech, przykładowo, istnieje nawet paradoksalne zjawisko ujemnej rentowności). Ze względu na to, że choć oficjalnie Polska należy od 2017 roku do grupy państw rozwiniętych, to gospodarka nie jest w stanie równać się z gospodarkami zachodnimi, obligacji rentowność jest całkiem kusząca dla inwestorów i w opcjach długoterminowych sięga nawet 8%.

Obligacje skarbowe gdzie kupić?

Obligacje skarbowe gdzie kupić? Często zadawane pytanie w praktyce jest bardzo proste. Obligacje skarbowe można nabyć za pomocą banku PKO BP, w oddziale lub przez internet. Powyższe instytucje bankowe mają bowiem charakter państwowy (państwo jest większościowym akcjonariuszem) i upoważnione są do obrotu emisjami obligacji, które z kolei zatwierdzane są w porozumieniu z NBP przez właściwego ministra. Jak widać, często zadawane pytanie „obligacje skarbowe gdzie kupić” tak naprawdę nie stanowi większego problemu.

Inwestycje w Obligacje skarbowe? Skontaktuj się z nami!

Imię *
Twój e-mail *
Wiadomość *