Powierzchnie handlowe – Inwestycje

Za powierzchnie handlowe uznaje się przede wszystkim duże zespoły lokali użytkowych, najczęściej tzw. galerie handlowe. Powierzchnie handlowe coraz częściej stają otworem wobec inwestorów indywidualnych – zaangażowanych, ambitnych ludzi z odpowiedniej wysokości kapitałem. Inwestowanie w powierzchnie handlowe nie należy bowiem do biznesów tanich – nawet mała „wyspa” po środku korytarza danego centrum handlowego kosztuje z reguły kilka tysięcy złotych za wynajem. Mając jednak dobry pomysł na biznes inwestowanie w powierzchnie handlowe może być stosunkowo intratne. Należy przy tym jednak zwrócić uwagę na kilku kluczowych aspektów. Po pierwsze wskaźniki ekonomiczne na podstawie analizy danych bardziej „faworyzują” zachodnią i centralną część Polski. Pomijając miasta o znaczeniu wojewódzkim (np. Białystok), tzw. ściana wschodnia statystycznie wypada w tym zestawieniu mniej atrakcyjnie pod względem inwestycyjnym. Po drugie warto uwzględnić potencjał demograficzny regionu i jego uwarunkowania. Dostępne w internecie są badania dotyczące spekulowanych liczb ludności w Polsce w następnych dekadach. Wybór miejsca na odpowiednią inwestycję w powierzchnie handlowe powinniśmy więc zacząć od gruntownego badania rynku także pod tym kątem. Ostatecznie, nie mniej ważne jest jeszcze w fazie planowania zapoznać się szczegółowo z warunkami potencjalnych najemców, a także rynkami zbytu i dystrybucji.

Inwestowanie w powierzchnie handlowe

W 2014 roku wybudowano w Polsce około 610 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowych. Niecałe siedemset tysięcy w roku następnym – 2015. Dane te pozwalają wyprowadzać dość pozytywne wnioski dotyczące inwestowania w powierzchnie handlowe. Rynek developerski w tym segmencie działa płynnie. Planowane zmiany polityczny, np. program „mieszkanie plus” nie wpłyną na sektor deweloperów zajmujących się budynkami o charakterze użytkowym, dlatego też inwestowanie w powierzchnie handlowe wciąż będzie bardzo intratnym biznesem, o ile nie jeszcze bardziej intratnym. Jednak coś za coś: inwestowanie w powierzchnie handlowe wymaga bardzo wiele nakładu pracy, co znowu potwierdzają dane, mówiące o tym, że procentowa partycypacja drobnych inwestorów indywidualnych w inwestowanie w powierzchnie handlowe, wielkogabarytowe, jest niezwykle niska. Ogólnie rzecz biorąc, warto jednak lokować finanse w nieruchomości użytkowe – stopa zwrotu z inwestowania w powierzchnie handlowe jest statystycznie wyższa od inwestowania np. w nieruchomości mieszkaniowe.

Chcesz zainwestować w Powierzchnie handlowe? Skontaktuj się z nami!

Imię *
Twój e-mail *
Wiadomość *