Programy emerytalne – na czym polegają?

W świetle coraz częstszych, pesymistycznych informacji o niskich emeryturach, popularność zdobywają przeróżne programy emerytalne. Zaliczyć do nich należy zarówno państwowe programy emerytalne lub fundusze: państwowe, np. OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny lub proponowane przez banki komercyjne. Te ostatnie charakteryzują się największą swobodą do zmiany postanowień umowy, renegocjacji lub zamknięcia konta. Funkcjonowanie programów emerytalnych jest banalnie proste i różni się głównie sposobem transportu pieniądza. Celem każdego programu emerytalnego jest zaoszczędzenie kapitału na przyszłość tak, aby nie trzeba było martwić się niską emeryturą. W przypadku państwowych programów emerytalnych, jak przykładowo niżej omówione pracownicze programy emerytalne, wpłaty na specjalne konto odbywają się z perspektywy użytkownika programu automatycznie – dokonuje ich bowiem z reguły pracodawca, przelewając część środków z miesięcznych pensji pracownika na specjalnie utworzone subkonto.

Pracownicze programy emerytalne

Wspomniane już pracownicze programy emerytalne (PPE) stanowią rozwiązanie systemowe, które w założeniu miało odciążyć nieco Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Partycypacja przy pracowniczych programach emerytalnych jest całkowicie dobrowolna. Warto zwrócić uwagę, że obowiązek transferowania pieniędzy na specjalne konto pracownika zainteresowanego udziałem w pracowniczych programach emerytalnych spoczywa właściwie wyłącznie na pracodawcy. Z tego też powodu pracownicze programy emerytalne nie należą do najbardziej popularnych, a w wielu zakładach pracy, zwłaszcza prywatnych, nie są one stosowane. Warto jednak mieć świadomość, że jako pracownikowi (jeśli przepracowaliśmy w danym miejscu pracy co najmniej 3 miesiące) przysługuje taka możliwość, a pracodawca ma obowiązek nam ją wówczas zapewnić.

Indywidualne programy emerytalne

W ramach indywidualnych programów emerytalnych pierwsze miejsce w Polsce zajmuje IKE, czyli indywidualne konto emerytalne. Jest to państwowy indywidualny program emerytalny, stworzony w formie dobrowolnego ubezpieczenia społecznego. IKE jako jeden z czołowych indywidualnych programów emerytalnych jest rozwiązaniem pozwalającym na oszczędzanie środków na dodatkową emeryturę za pośrednictwem wybranych przez siebie narzędzi. Biorąc udział w tym indywidualnym programie emerytalnym mamy zatem do wyboru, czy chcemy oszczędzać za pomocą lokat, czy np. funduszy inwestycyjnych, charakteryzujących się wyższym poziomem ryzyka.

Chcesz zainwestować w Programy emerytalne? Skontaktuj się z nami!

Imię *
Twój e-mail *
Wiadomość *