Prywatne akademiki – Rynek z potencjałem

Powstawanie od początku lat dziewięćdziesiątych prywatnych akademików zdaje się nie przestawać. Dzieje się tak ze względu na sprzyjające ku temu warunki rynkowe. Prywatne akademiki stanowią interesującą alternatywę dla pozostałych inwestycji w sektorze nieruchomości między innymi dlatego, że cały czas powstają nowe prywatne szkoły wyższe i uniwersytety. Na liczbę tych ostatnich zdecydowanie nie możemy narzekać, o czym świadczą zresztą badania, w których Polska ma najwyższy odsetek obywateli z wykształceniem wyższym w Europie Środkowo-Zachodniej. Inwestowaniu w prywatne akademiki sprzyja również słaba kondycja akademików państwowych – budżetowych. Mimo remontów znaczna część z nich osadzona jest w mało atrakcyjnych budynkach, a infrastrukturą przypomina o poprzednim ustroju. Biorąc pod uwagę fakt tego, jak relatywnie niskie od strony państwa są nakłady na instytucje naukowe w Polsce (w 2018 roku udział nakładów na szkolnictwo wyższe w PKB wyniesie 0,45%), potencjał dla prywatnych inwestorów zainteresowanych prywatnymi akademikami stale rośnie.

Inwestycje w prywatne akademiki

Komercyjne, prywatne akademiki pod względem inwestycyjnym różnią się znacznie od wynajmu mieszkań. Przede wszystkim, w przypadku inwestycji w prywatne akademiki, wyższe są koszty utrzymania nieruchomości. Z drugiej jednak strony inwestycje w prywatne akademiki są dużo bardziej dochodowe, lecz to samo w sobie nie jest wcale najważniejszym argumentem przemawiającym za ulokowaniem nadwyżki finansowej w ten sposób. Rentierzy prywatnych akademików chwalą sobie przede wszystkim bezpieczeństwo finansowe – o ile najemca kilkupokojowego mieszkania może zazwyczaj w każdej chwili wypowiedzieć umowę najmu, a co za tym idzie mieszkanie nie przynosiłoby do czasu znalezienia następnego najemcy dochodów, o tyle raz znalezieni do zamieszkania w akademiku chętni studenci będą gwarantować stały dochód przez cały czas trwania roku akademickiego. Warto odnotować przy tym, że inwestycje w prywatne akademiki powinny być przemyślane przede wszystkim pod względem lokalizacji. Im większy uniwersytet lub szkoła wyższa w danym mieście, tym więcej potencjalnych klientów, a co za tym idzie – dochodów, uzyska przyszły rentier. Miasta w Polsce, w których najwyższy jest odsetek studentów, to w chwili obecnej Trójmiasto, Poznań, Kraków, Toruń czy Lublin. O ile dobrze wybrana lokalizacja to podstawa inwestycji w prywatne akademiki, to warto pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej atrakcyjności pomieszczeniom i konkurującej z obowiązującą w danym mieście wyceną pokojów na wynajem ceną za akademik.

Chcesz zainwestować w prywatne akademiki? Skontaktuj się z nami!

Imię *
Twój e-mail *
Wiadomość *