Wealth management

Wealth management – na czym polega?

Wealth management oznacza z języka angielskiego zarządzanie majątkiem. Dotyczy to ogółu czynności, mających na celu rozwój potencjału kapitałowego. Do tych czynności wealth management zalicza się planowanie dalszych inwestycji, analiza inwestycji bieżących przy szczególnym uwzględnieniu tych, które nie przynoszą opłacalności, zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego i wiele innych. Na temat wealth management powstało już wiele książek, a tematyka ta najbardziej rzecz jasna popularna jest w państwach okcydentalnych, a szczególnie anglosaskich. Wealth management skupia się na z jednej strony poprawie sytuacji finansowej, z drugiej zaś – uchronieniu kapitału od strat, przy czym za straty może być postrzegane również zjawisko panującej na rynku inflacji, która skutecznie zmniejsza realną wartość nabywczą naszych pieniędzy. Dlatego też zaleca się w ramach wealth management wspomniane już inwestowanie przy zachowaniu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, czyli lokowanie kapitału w wielu różnych źródeł. Ochroni to nasz kapitał w hipotetycznej sytuacji, kiedy – przykładowo – jedna z dziesięciu spółek giełdowych, w które zainwestowaliśmy pieniądze, ogłosiłaby bankructwo.

Zarządzanie majątkiem

Wealth management, czyli zarządzenie majątkiem, dotyczy przede wszystkim swoistej inżynierii finansowej, w ramach której relewantne stają się również zabiegi optymalizujące nasze dotychczasowe wydatki. W zakresie zarządzania majątkiem, w przypadku głównie przedsiębiorców, chociaż nie tylko, sprawdzi się zatem np. optymalizacja podatkowa, czy stosowanie proponowanych analiz SWOT przy zarządzenia majątkiem. Literatura przedmiotu z zakresu zarządzania majątkiem podkreśla również opłacalność i skuteczność inwestowania w mniej znane większości inwestorów instrumenty finansowe. Należeć do nich będę między innymi fundusze venture capital, fundusze hedgingowe czy też private equity. Zarządzanie majątkiem to jednak nie tylko obrót finansami w sposób bezpośredni. Jak podkreślają eksperci, to przede wszystkim odpowiednia wiedza, która kształtuje naszą świadomość, a ta z kolei przekłada się na nasze nawyki finansowe. W rezultacie, choć mowa była o wielu specjalistycznych funduszach inwestycyjnych, wealth management (czy jak kto woli: zarządzanie majątkiem) sprawdzi się nie tylko w przypadku osób bardzo zamożnych, lecz także tych, którzy zarabiają poniżej średniej krajowej.

Wealth management w Polsce

Zarządzanie majątkiem prędko stało się jedną z usług, które proponują nam banki. Co wchodzi w ich zakres? Wealth management w Polsce ma w przypadku bankowych ofert kilka ciekawych rozwiązań do zaproponowania zainteresowanym osobom, chociaż wciąż rynek ten nie może się równać z ofertą dostępną na rynku np. amerykańskim. Wealth management w Polsce powstał głównie w zakresie oferty private banking i w tym sensie rozwijał się od lat dziewięć dziesiątych. Jeżeli chodzi o główną ofertę wealth management w Polsce, jaką proponują banki, to zaliczyć tu możemy: doradztwo prawne, doradztwo związane ze sztuką, czy też ofertę edukacyjną, dzięki której łatwiej poślemy nasze dzieci do najlepszych światowych szkół wyższych. Oferta doradztwa prawnego jest ofertą klasyczną i nie wymaga większego omówienia. Koncentruje się głównie na stosowaniu odpowiednich planów finansowych i inwestycyjnych. Atrakcyjną opcją w zakresie wealth managementu w Polsce jest natomiast oferta związana ze sztuką. Banki, które ją proponują, zapewniają klientowi edukację w zakresie sztuki od specjalistów: zarówno historyków sztuki, jak i inwestorów.

Wealth management - Skontaktuj się z nami!

Imię *
Twój e-mail *
Wiadomość *